Don Boskova velika vizija: hoditi z mladimi, hoditi s časom

Od don Boskovega časa (1815-1888) do danes je minilo več desetletij: don Bosko je živel v kulturi in svetu, v katerem nove tehnologije, ki jih uporabljamo danes, kot so internet, komunikacijski sistemi, laser, sateliti, niso bile znane.

Tudi na teološki in pastoralni ravni je don Bosko živel v povsem drugačnem času kot danes. Vendar pa so že njegova spoznanja in prakse pokazale, da je znal vzgajati, izhajajoč iz tega, kar posameznik najbolje zna, iz njegovega potenciala, inteligence in sposobnosti povezovanja znanja s strokovno prakso. Vrednote življenja so bile poudarjene z vzgojo, z usposabljanjem ljudi, evangelizacijo in spodbujanjem dostojanstva osebe.

Don Bosko je s svojo vizijo in inovativnim pristopom znal iti v korak s časom in načrtovati prihodnost.

Druga pomembna točka, ki jo je treba upoštevati, je, da so tudi družbe šle skozi različne spremembe, ki so od don Boskovega časa do danes vplivale na posameznike, družine, kulture, šole in Cerkev.

Zato lahko menimo, da obstaja več elementov, ki izražajo veliko epohalno spremembo, ki se je zgodila. Med njimi so tisti, ki so najbolj vplivali na življenje ljudi, zlasti otrok, mladostnikov in mladih, informacijske tehnologije, družbeni mediji, igre.

Vsakodnevno prizadevanje na tisoče znanstvenikov in raziskovalcev z različnih področij, ki se ukvarjajo s preučevanjem in se opirajo pri svojem delu na laboratorijske teste s področja medicine, psihologije, umetne inteligence, biotehnologije, nanotehnologije, priča o spreminjajočem se svetu, ki nas nenehno izziva, da na novo premislimo svoj način doživljanja in videnja resničnosti okoli nas.

Čeprav znanosti še niso zadovoljivo odgovorile na velike človeške, družbene, gospodarske in etične probleme, so nam omogočile krmarjenje po vesolju kot kompas, ki nam je zagotovil določeno stopnjo varnosti.

Človeštvo hitro napreduje na področju znanstvenega, tehnološkega in digitalnega razvoja.

Sedanjost in prihodnost na področju komuniciranja sloni na veliki ozaveščenosti in odgovornosti za oblikovanje in prakticiranje digitalne etike in etike umetne inteligence; le tako bo mogoče komunikacijsko tehnologijo uporabljati v družbenopolitičnem, gospodarskem in kulturnem kontekstu.

V tej etični viziji bi bilo treba v vsaki državi na svetu na prvo mesto postaviti pravice človeka in njegove primarne dobrine: pravico do hrane, izobrazbe, digitalne vključenosti … vse to, da bi lahko živeli v pravičnih in dostojnih gospodarskih razmerah.

V luči don Boskove vzgojne prakse nam vizija komunikacije predstavlja dar in odgovornost za gradnjo človeške družine, spoštovanje kulturne raznolikosti, medverski dialog in spodbujanje miru.

Na kakšen način se v svetu hitrih in nepredvidljivih sprememb kot kristjani opredelimo do vrednot evangelija in don Boskovega preventivnega sistema?

Don Bosko je znal na pameten in ustvarjalen način vzgajati svoje mlade v družbeno-političnem in komunikacijskem kontekstu z novimi izzivi in priložnostmi.  Vzgajal je, ker se je zavedal, da vzgoja človeku ponuja možnost, da postane protagonist svojega življenja, da se zaveda resničnosti in je soodgovoren pri gradnji pravičnejše in bratske družbe.

Danes nam digitalno okolje ponuja številne možnosti, kot sta dialog in sobivanje z umetno inteligenco in drugimi tehnologijami prihodnosti, ki bodo del našega življenja in življenja mladih.   

Na koncu je treba povedati, da digitalni svet nikakor ni nevtralen teren. Izobraževanje mladih, mladostnikov in otrok je osredotočeno na to, da znajo biti kritični in protagonisti, saj bo digitalno temelj izobraževanja v prihodnosti.

Zato hodimo z don Boskom, vedno skupaj z mladimi in v koraku s časom!

Vir: sdb.org; prevod in priredba: bans

Vaš komentar

Za objavo komentarja se morate prijaviti.