društvo za medsebojno pomoč in spodbujanje dobrodelnosti