BINKOŠTI – Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom – Branko Balažic

Leto A, 12. junija, 2011

V prvem berilu nam je danes Luka govoril o prvih binkoštih, prvem prihodu  ali prvi podelitvi Svetega Duha. Dogodek je bil nekaj izjemnega tudi na zunaj, zato je vsa zbrana množica takoj razumela, da gre za izjemen dogodek, ki ga ni mogoče primerjati s kakšnim drugim. Kako je zapisal Luka? »Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.«
»Prikazali so se jim jeziki, podobni plamen.« To je bila prva posledica nekajdnevne molitve, ko so bili v dvorani zadnje večerje skupaj z Marijo in drugimi ženami. Povezovala jih je molitev oziroma družili so jih dogodki zadnjega tedna in vstali Gospod, ki se jim je prikazal in zato so vedeli, da živi. To jih je tako povezovalo med seboj, da so bili kot eden, na isti valovni dolžini, z istimi mislimi in pričakovanji, kot ena duša. Ta medsebojna edinost je botrovala, da se je Bog sklonil k njim na poseben način, saj jih je obdaril s posebnimi milostmi.
Kaj so bili ognjeni jeziki nad njihovimi glavami? Ogenj vedno pomeni nekaj živega, neko novo dogajanje, v simboličnem smislu pa predstavlja navdušenje in zagretost za neko idejo, neko dogajanje. Vsekakor so ognjeni plamenčki nad apostoli, nad Marijo in nad drugimi ženami predstavljali neke vrste čudež, da so ljudje osupnili od presenečenja. Očitno je Bog hotel, da so bile prve binkošti izjemen dogodek, kot primer, kaj se v duhovnem smislu dogaja z ljudmi, ko prejmejo darove Svetega Duha. Postali so drugačni ljudje, navdušeni in brez neke bojazni o tem, kaj jih čaka v prihodnosti. Predvsem so nosili v sebi tako močno ljubezen, ki je bila sposobna vase zaprte osebnosti popolnoma spremeniti, da so se pomešali med množico in začeli oznanjati v jezikih, ki so jih vsi razumeli. Ljubezen ima to prednost, da je sposobna govoriti v različnih jezikih. Tukaj ne gre toliko za različne tuje jezike, ki se jih moraš naučiti, če jih hočeš aktivno uporabljati v pogovoru z drugimi, ampak veliko bolj za to, kar govori celotna naša osebnost, na primer, kako smo pozorni do drugega, kako ga poslušamo, kako se vživimo v njegovo situacijo, kako se trudimo, da bi dojeli, kaj nam sporoča njegovo telo, mimika njegovega obraza, njegove roke in noge. Če hočeš danes človeka razumeti v vsej njegovi večplastnosti, se moramo potruditi, da razumemo govorico človekovega telesa. Svoje besede smo sposobni zelo kontrolirati, zato smo najbolj pristni s svojo telesno govorico. Kdor jo razume, dojame pravi pomen besed, ki velikokrat zavajajo in skušajo človeka spraviti na stranski tir. Ko so apostoli začeli govoriti o dogodkih zadnjih dni, je množica takoj dojela smisel vsega dogajanja. Naenkrat jim je bilo jasno, kaj se je v resnici zgodilo in zelo hitro so se prepoznali kot sokrivci, kot tisti, ki nosijo del krivde pri Jezusovem sodnem procesu, njegovem križevem potu in njegovi smrti.