7. velikonočna nedelja – Večno življenje je v tem, da spoznajo tebe, edinega pravega Boga – Branko Balažic

Leto A, 5. junija, 2011

Filozofi, psihologi, pedagogi in drugi znanstveniki, ki so si za izhodišče svojega raziskovanja postavili človeka, se na vso moč trudijo, da bi dobili zadnji odgovor na vprašanje: Kaj ali kdo je človek? Gre za temeljno vprašanje, ki opredeljuje človekovo življenje in mu daje smisel. Že najstnik zadene ob vprašanje: Kdo sem pravzaprav jaz in čemu sem na svetu? V dobi odraščanja se namreč vsakdo zaveda, da prihaja čas, ko se bo odlepil od svoje družine, postajal bo vedno bolj samostojen in bo prisiljen dobro premisliti o sistemu vrednot, ki ga je prejel, da bodo njegove želje in pričakovanja usklajena z metodami in sredstvi, s katerimi bo zastavljene cilje skušal doseči. Kdor ne doseže te uskladitve, ostane notranje razdvojen in nezadovoljen s svojim življenjem.
Vemo, da je najstnikov izbor odgovorov na pomembna življenjska vprašanja zelo omejen, ker je sebe postavil za središče dogajanje in ker ima premalo izkušenj. Ko bo imel za seboj dvajset in več let dela v nekem poklicu, bo razmišljal čisto drugače in bo imel bolj stvaren odgovor na vprašanje: Kaj ali kdo je človek?
Ob koncu zemeljskega življenja si je tudi Jezus ponovno zastavil vprašanje ob temi, ki je bila stalno na dnevnem redu: kaj je večno življenje? O božjem kraljestvu je vedno govoril, vendar ni postavil kakšne jasne definicije. Govoril je s primerami, ki so bile ljudem blizu: nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, dragocenemu biseru, zakladu, skritemu na njivi … Tokrat pa je bil bolj natančen: »Večno življenje je v tem, da spoznajo tebe, edinega pravega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.«
Vsak človek nosi v sebi neko praželjo po takšnem življenju, ki se s smrtjo ne bi zaključilo. To hrepenenje je zapisano v naši duši, zato se vse življenje trudimo, da bi odkrili, kaj je ta večnost in kako jo je mogoče doseči.
Je večnost v spoznanju Boga? Mislim, da izraz »spoznati« pomeni pri semitih veliko več kot zgolj preprosto poznanje zunanje podobe. Spoznati koga pomeni združiti se z njim, postati eno z njim. Večno življenje je v tem, da smo eno z Bogom, da pripadamo skupnosti, kjer je Bog vse v vsem. Biti v Bogu, biti eno z njim je človekov zadnji cilj in največje hrepenenje.
Kako bomo dosegli večno življenje? Dosegamo ga že sedaj, ker bo kasneje, po definitivnem zemeljskem koncu našega življenja vse prepozno. Sedaj je pravi čas, da naredimo nekaj dobrega zase, sedaj je priložnost, da pokažemo, ali imamo Jezusa radi in zato hočemo biti z njim tam, kjer nas čas in kraj več ne ločujeta.
župnik Branko Balažic, SDB