2. postna nedelja – Verujte evangeliju – Jože Zadravec

Leto A, 20. marca, 2011

»Spokorite se in verujte evangeliju« je moto postnega časa.
Krik »verujte« je na mnogotere načine zaznaven tudi danes. Eden teh načinov: oktobra 2010, je v Franciji izšla knjižica z naslovom »Empöret Euch«. Na mah  uspešnica: razprodana v nakladi 800.000 izvodov. Pisec Stephan Hessel je star 93 let, je bivši diplomat in soavtor 30 členov Deklaracije o človekovih pravicah. Kaj je  Hessla spodbudilo k pisanju te drobne knjižice? Razlogi: naš planet je na robu uničenja, človekove pravice so teptane, brezbrižnost do vsega, kar se nevarnega dogaja na svetu, kriza v politiki, gospodarstvu, kulturi, Cerkvi, družbi, družinah, a je večina tiha, potrpežljiva, prilagojena, prepušča se usodi, kaj bo, pa bo, nihče se zaradi tega ne razburja, se ne jezi, saj itak sam ne morem ničesar storiti, kaj bi se naposled dajal v zobe javnosti ter tako postal nepriljubljen pri mnogih.  Hessel poziva mlado generacijo, naj se temu upre, naj vendar zakriči, dokler je še čas, naj vzame stvari v svoje roke in kaj naredi, da se usodno stanje izboljša. Naj že kdo zakriči, naj udari po vseh mizah tega sveta, da se bodo ljudje prebudili iz brezbrižnosti, malomarnosti, vseenosti. Da je sto tisoče  bralcev vzelo v roke drobno Hesslovo knjižico, pove vsaj to, kakšen vpliv na ljudi ima tisti, ki si je upal izkričati v svet, udariti po vseh njenih mizah in s tem posvariti pred svetovno kataklizmo, pomeni tudi klic po odrešitvi, urejenosti, harmoniji, spremenitvi.
Pred kaosom, strašnimi potresi zemeljskih plasti, cunamiji se je svetopisemski Noe umaknil v ladjo, na varno, ko pa je minilo neurje jeze, je stopil iz nje, posijalo je sonce, mavrica je obdala vso zemljo, to je razodetje Boga, njegove zaveze »z vsemi živimi bitji«, z vsem stvarstvom. Po kaosu nerazumevanja, nesprejemanja, podtikanja je Jezus razodel veličino, resnico in cilj svojega poslanstva. Kjer je ljubezen in dobrota, zvestoba in usmiljenje, odpuščanje in sprava, to je njegov obraz, ki »zasije kot sonce«, to so njegova oblačila »bela kakor luč«.
Na goro spremenitve – kaj neki to pomeni? Prisluhniti Božji besedi. Da bi jo doživeli, dosegli, občutili, nam Jezus prvi daje odrešilno roko sprave, vendar pa je odločitev naša. S kakšno mero merite, s takšno se vam bo odmerilo.
Ali nas na goro spremenitve vodi zadnje desetletje, ki ga nekateri po pravici imenujejo razburljivo: finančna in gospodarska kriza, ki polni vse medije,  revolucija (medsebojnega) komuniciranja, razmah mobilnih telefonov polni naš vsakdanjik, širok razpon uporabnikov, od osnovnošolskih otrok do devetdesetletnikov, žepni računalniki omogočajo branje časopisov in plačevanje položnic, priročni fotoaparati lahko posnamejo vsak trenutek našega vsakdanjega življenja, vsemogočni Facebook (po celem svetu preko 500 milijonov uporabnikov, prikliče pred nas drugi svet, drugačno življenje… Opremljeni smo torej s tehnologijo, ki nas pelje v drugačno dojemanje družbe, medsebojnih odnosov in kulture komuniciranja. Z nekaj kliki stopimo v stik s celim svetom. Če teh novosti ne upoštevamo, lahko zapademo v komunikacijsko barbarstvo.
Preobrat v komuniciranju zahteva preobrat v kulturi, ki zajema tudi srčno kulturo. Nove možnosti so dane na goro spremenitve, ko preko vseh sodobnih sredstev širimo le dobro in plemenito, upanje in ljubezen. Te osnovne duhovne vrednote so stalnica, na kateri živi in umira naše človeško dostojanstvo, naš ponos, naša sedanjost in prihodnost, sicer drsimo v vrste »komunikacijskih barbarov«, kjer se v črno oglje spreminja iskrica tistega, kar prihaja iz Božjih ust: »Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje!« Prav nič ne razodeva Božjo slavo: voznik s točo kletvic, elegantna dama z grdim govorjenjem, strupen klepet tašče in visoko-pete ta mlade ali zajčje-uhati raznašalec čenč, laži in polresnic. Iskrenost pripadnosti Cerkvi in veri naj občutijo naši bližnji, naj občutijo našo dobroto in ljubezen, naj to občutijo vsi v naših družinah, družbi, sosedje, babice, dedki, sodelavci in sosedje. Amen
Ljubljana Rakovnik, Jože Zadravec, 2. postna nedelja, 20. marca 2011