Sveta Družina

26. decembra, 2020

Poglej proti nebu in preštej zvezde, če jih moreš prešteti! Tako bo s tvojim potomstvom.

Za Abrahama je rečeno, da je postal oče številnih narodov. On si ni mogel predstavljati, da se bo zgodilo kaj takega, kajti njegova žena Sara je bila že v letih in je bila nerodovitna. Abraham je imel otroka z deklo, a ta ne bi bil pravi dedič, po katerem bi se rod lahko nadaljeval. Ker je dvomil, ga je Gospod postavil pred težko nalogo: »Poglej proti nebu in preštej zvezde, če jih moreš prešteti. Tako bo s tvojim potomstvom!« Kako lepa simbolika, ki razkriva Božjo vsemogočnost in nepredvidljivost.

Kaj se je dogajalo z Abrahamom, da je dvomil v Božji načrt? Dokler je računal le s seboj in sposobnostmi svoje žene Sare, ni mogel najti pravih rešitev za svoje težave. Šele, ko je presegel samega sebe in zaupal Bogu, je bila njegova zadeva rešljiva, še več, spremenila se je v čudež, o katerem Abraham ni upal niti sanjati. Zaradi svoje vere je postal oče narodov.

Kaj se dogaja v naših družinah? Oče se navadno potrudi, da imajo hišo ali stanovanje ter jim s svojim zaslužkom skuša zagotoviti osnove za preživetje. Mama se ob rednem poklicnem delu bolj ukvarja z vzgojo in medsebojnimi odnosi. Otroci se več ali manj dobro vključijo v ta družinski ritem, vendar so velikokrat nepredvidljivi glede svojih pričakovanj. Zato ni malo družin, kjer so dnevi zapolnjeni z razpravljanjem, kdo ima prav in kdo je v zmoti, kdo ima glavno besedo in kdo mora le poslušati in izpolniti, kar mu je ukazano. Tako je v družinah, kjer ob očetu, mami in otrocih manjka nekdo, ki bi različne interese povezal med seboj v neko skladno enoto, ko ni nihče v prevladi, temveč vsakdo sme izraziti svoje mnenje in ga drugi zares poslušajo. Za zgled sta nam Jožef in Marija, čigar življenje je postalo skladno, ko sta Boga postavila v središče svojega življenja. Marija ni vedela, kaj se bo zgodilo, ko ji je angel Gabrijel sporočil, da bo postala Jezusova mati. Ponižno je priznala, da je Gospodova dekla in naj se zgodi, kar se mora zgoditi. Jožef je hotel zapustiti nosečo Marijo, a je prisluhnil angelu, ki mu je razlagal, da ima Bog z njim drugačne načrte in naj Marijo vzame v svoj dom.

Brez vere v presežno je družina brez pravega jedra, preveč odvisna od vsakodnevnega razpoloženja posameznih članov. Ko postaviš sebe v središče svojega življenja, potem je glavni cilj tekmovanje, kdo bo postal poglavar in se mu bodo morali drugi prilagajati. Ko pa je Bog v središču, se naenkrat zavedamo, da nismo gospodarji, ampak samo oskrbniki, ki so nam bili zaupani številnimi darovi, s katerimi moramo narediti čim več dobrega.

Župnik Branko Balažic, SDB