Kristus kralj vesoljstva

20. novembra, 2021

Skupaj z oblaki je prihajal nekdo kakor sin človekov

Prvo berilo zadnje nedelje cerkvenega leta je povezano z Danijelovimi nočnimi videnji, ki so razporejena po časovnem vrstnem redu. Prerok najprej predstavi sporočilo, ki je povezano s štirimi zvermi, ki so se dvignila iz morja in namigujejo na zaporedje štirih imperijev. Razlagalci menijo, da gre za babilonsko, medijsko-perzijsko, makedonsko-grško in rimsko kraljestvo. Nasprotje videnja štirih zveri je videnje Boga, predstavljenega v podobi Starca, ki daje oblast, čast in kraljestvo sinu človekovemu. Ta je prišel na oblakih. Bog ga je postavil za vladarja nad vsem stvarstvom in mu podelil oblast, ki presega meje časa. Njegovo kraljestvo ne preide, je neuničljivo. To simbolično predstavljajo oblaki, ki so podoba Božje navzočnosti, še več, zaradi svojega svobodnega gibanja po nebu so prispodoba Božje vsenavzočnosti. Judovsko izročilo je tega sina človekovega enačilo z Davidovim mesijem, nova zaveza pa isti naziv pripisuje Kristusu. Jezus je namreč samega sebe najraje imenoval Sin človekov in njegov odgovor pri Kajfovem zaslišanju postane tudi klasična predstavitev njegovega razodetja v slavi. To Danijelovo poročilo je zelo pomembno za krščanstvo in zato ga apostol Janez povzema v svojem Razodetju. »Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli, in zaradi njega se bodo bili na prsi vsi narodi na zemlji!« smo danes brali v drugem berilu. Tako prerok Danijel, kakor tudi apostol Janez, oba zatrjujeta, da je ta Božji Sin kralj in isto pove o sebi tudi Jezus.

Pilat je Jezusa vprašal: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je odgovoril: »Praviš to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Množice so namreč večkrat hotele Jezusa oklicati za kralja, a on tega ni hotel in se je vedno umaknil na samoten kraj. Pred Pilatom kaj takega ni mogel narediti, kajti sedaj je nastopila njegova ura. Zato je pred rimskim upraviteljem jasno priznal, da je kralj. Apostol Janez je zapisal lep pogovor, ki se je razvil med Pilatom in Jezusom. »Torej si vendarle kralj?« je Pilat vprašal. Jezus mu je odvrnil: »Ti praviš, da sem kralj.« Jezus po eni strani ne zanika, da je kralj, po drugi strani pa njegov odgovor zavrača mnenje, da bi on, tako kot vsi zemeljski kralji, imel kakšne ozemeljske in politične interese. Zato je malo prej Pilatu poudaril: »Moje kraljestvo ni od tod. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom.« Vendar pa je Jezus prišel k nam kot človek zato, da z resnico premaguje laž, s svetostjo in milostjo greh, s pravičnostjo krivico, z ljubeznijo sovraštvo, s svojim mirom prepir in vojno.

Branko Balažic SDB