4. adventna nedelja

19. decembra, 2020

Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod naredil hišo

Imeti hišo, imeti dom, to je upanje mnogih, predvsem mladih, ki bi si radi ustvarili skupno ognjišče, pa jim finančne razmere in množična brezposelnost to preprečujejo. Mnogi sicer imajo hišo ali stanovanje, a se kljub temu ne počutijo dobro, kajti dom niso zidovi, dom predstavljajo ljudje, ki se razumejo med seboj, se sprejemajo takšne kot so in tako ustvarjajo vzdušje domačnosti in zaupanja.

Kralj David je stanoval v cedrovi hiši, skrinja zaveze pa je bila v šotoru. To se mu ni zdelo prav, zato je preroku Natanu rekel, da bo za Božjo skrinjo naredil primerno bivališče. Toda, to ni bila Božja volja, zato je dobil odgovor: »Mi boš mar ti zidal hišo za stanovanje. Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, da bi bil vladar mojemu ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. Naredil ti bom veliko ime, ki bo enako imenu velikašev na zemlji. Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod naredil hišo.« Davidove roke so bile preveč krvave zaradi vojn, ki jih je vodil, zato je Gospod določil njegovega dediča, sina Salomona, da bo gradil jeruzalemski tempelj. David zaradi te odločitve ni bil slabe volje, ravno nasprotno, pripravil je veliko materiala za novo svetišče in zbral v Jeruzalemu številne strokovnjake in rokodelce, da bi mogočni tempelj bil zares svetišče, ki je vredno vsemogočnega Boga.

In kako naj razumemo preroka Natana, ko pravi: »Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod naredil hišo?« Tako kot stavba iz kamna in opeke še ni dom, ne smemo dobesedno jemati napovedi, da bo Gospod sezidal Davidu hišo. Varoval bo namreč njegov rod in ga povzdignil nad vse druge rodove, kajti Jezus se bo rodil Mariji in Jožefu, ki sta bila Davidovega rodu. Prerok Natan je Davidu sporočil, da bo Gospod vedno z njim, še več, njegov rod bo postal najmogočnejši, ker bo iz tega rodu prišel odrešenik Jezus Kristus. Bog je bil prvi na potezi, njegova odločitev je povezana z novo pogodbo ali zavezo, ki jo sklepa s človeštvom. Mogočni tempelj, ki ga bo zgradil Salomon in na katerega so bili Izraelci vedno zelo ponosni, bo hiša iz kamna, hiša, ki jo bo Gospod naredil, pa bo živa, iz dneva v dan se bo povečevala, ko bo sprejemala nove člane. To hišo danes predstavljamo mi. Ta hiša je živa Cerkev, v kateri imajo prostor vsi rodovi, vsa ljudstva, vsi jeziki. Takšna je namreč živa Cerkev, ljudstvo nove zaveze, skupnost Božjih otrok, ki se Bogu zahvaljujejo in mu pojejo: »Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva!«

Župnik Branko Balažic, SDB