30. nedelja med letom

23. oktobra, 2021

Gospod, reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek!

V stari zavezi se Bog razodeva kot tisti, ki posameznika in ljudstva pošilja, vabi in jim naroča, da naj sprejmejo in izvršujejo njegovo voljo. Človeška zgodovina poteka v času in prostoru, ki nas vodi k Bogu. Bog pokliče Abrahama naj zapusti svojo deželo in se poda na pot, ki mu jo bo Gospod pokazal. Izraelce z mogočno roko po Mojzesu pelje iz Egipta, dežele suženjstva, v obljubljeno deželo, v svobodo, kjer bodo živeli kot izvoljeno ljudstvo, ki ima posebno poslanstvo v zgodovini odrešenja človeštva. Bog dopusti, da jih kralj Nebukadnezar odpelje v babilonsko suženjstvo, kjer bodo ostali, dokler bo to Božja volja. Ko se vračajo iz babilonske sužnosti, ne razmišljajo le o tem, kako bodo ponovno vzpostavili obrede in medsebojne odnose, kot so jih imeli pred odhodom v suženjstvo, ampak svoje temeljno poslanstvo zastavijo na novo. Njihova hoja skozi zgodovino je sicer zaznamovana s padci in porazi, kadar pozabijo na Boga, vendar je tudi polna zmag in novih rešitev, ki so delo Božje navzočnosti v njihovi zgodovini. Zmage v bojih in rešitve težav so vedno tudi dokaz, kako je zvestoba Bogu vir svobode in življenja, ki osrečuje. O vsem tem po božjem navdihu govori prerok Jeremija, ko pravi: »Vriskajte od veselja Jakobu, vzklikajte poglavarju narodov! Oznanjújte, hvalíte in govoríte: ›Gospod, reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek!‹«

V novi zavezi se zgodovina odrešenja prav tako dogaja v času in prostoru, v katerega je vstopil Jezus s svojim učlovečenjem. Zemljepisno gledano je to zaznamovano z njegovo potjo od Galileje do Jeruzalema, kjer je zaključil svoje delo odrešenja s smrtjo na križu, z vstajenjem od mrtvih in z odhodom v nebo. To kronološko gledanje je seveda treba dopolniti z njegovim naukom, z ozdravljenji in s čudeži, zato je Jezusova pot zares nova in drugačna od starozaveznih pripovedi. O tej drugačnosti lepo govori zgodba o slepem Bartimaju: ko je ta slišal, da prihaja Jezus, je začel vpiti: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Ta mu je odgovoril: »Gospod, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Tudi ta zgodba govori o izhodu, ki vodi v obljubljeno deželo sprave, pravičnosti in miru. Slepi Bartimaj in Jezus se osebno, neposredno srečata. Bartimaj ima željo biti ozdravljen, Jezus pa ima moč, da ga lahko ozdravi. Gre za dve svobodi, dve volji, ki sta prišli skupaj in se združili v eno samo pot, ki je povezana z odrešenjem. Sledi neizmerno veselje, ki je enako kot so ga čutili Izraelci, ko jim je prerok Jeremija oznanjal: »Gospod reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek!«

Branko Balažic SDB