27. nedelja med letom

3. oktobra, 2020

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen

Kdo še ve, kaj je to »vogelni« kamen? Danes govorimo o njem samo še v pregovorih, ker nam je bolj blizu izraz »temeljni« kamen. Vsaka pomembna stavba ima vgrajen temeljni kamen ali prvi kamen, ki nosi s seboj listino, pod katero so se podpisali odgovorni za gradnjo. Zato pravimo, da je ta kamen najpomembnejši, ker so z njim povezane temeljne stvari: zakaj je prišlo do odločitve za stavbo, s kakšnim namenom bo zgrajena, kdo so investitorji in izvajalci, komu je stavba namenjena. V starih časih je vse to predstavljal »vogelni« kamen.

Kaj nam hoče Jezus povedati s stavkom: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen?« Poudarek je na kamnu, ki je zavržen, ker se zdi neuporaben in je zato njegovo mesto na smetišču. Velikokrat se zgodi, da zaradi malomarnosti, objestnosti, nevednosti in neznanja, dragocene stvari zavržemo in nanje pozabimo. Čez čas pa nekdo zavrženi kamen odkrije kot neprecenljivo vrednost, kot velik zaklad, za katerega se splača veliko žrtvovati. Vzame ga  s seboj in postane vogelni kamen nove zgradbe. V ozadju te Jezusove trditve je globoka simbolika, povezana z izvoljenim narodom. Za očake, sodnike, preroke in tudi nekatere kralje, kot sta bila David in Salomon, smemo trditi, da so bili takšni vogelni kamni ali temelji zaveze med Bogom in izvoljenim narodom. Narod pa je te kamne imel za neuporabne, ni poslušal Gospodovih poslancev, preganjal jih je, se oklepal kulture in navad svojih sosedov, častil njihove bogove in tako s svojim grešnim življenjem pretrgal zavezo z Bogom. Z nastopom Janeza Krstnika je takšno stanje naroda postajalo vedno bolj očitno in Janez je bil poklican, da potegne s smetišča to, kar je bilo zavrženo kot brezvredni kamen. Klical je k pokori in poboljšanju ter tako pripravljal Gospodovo pot. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli bo tako postal vogelni kamen nove zgradbe, Cerkve.

Jezus je vogelni kamen, ki bo zavržen. Umorili ga bodo in skušali pozabiti na vse, kar se je z njim dogajalo. Vendar ta kamen ni bil kakršen koli, ni bil mrtva stvar, ampak življenje, ki ga ni mogoče uničiti. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli je povezan z večnostjo, z vsem, kar ni uničljivo, ker ima svoj temelj v Bogu. Nova zgradba, Cerkev je zato zgrajena na pravem temelju, na Bogu, ki ga nobena sila tega sveta ne more uničiti. Ker je vogelni kamen konkretna oseba, Jezus Kristus, naš odrešenik, smo tudi sami del njega, kajti Jezus je rekel o sebi: »Prišel sem, da bi imeli življenje, da bi ga imeli v izobilju.«

Župnik Branko Balažic, SDB