14. nedelja med letom

4. julija, 2020

14. nedelja med letom – A – uvodnik 2020

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in jaz vam bom dal počitek

Življenje na zemlji ni raj in romantični kraj za zaljubljence. Naš svet je iz dneva v dan bolj nevaren in škodljiv, zato se stalno borimo za telesno in duhovno preživetje. Mnogi so zato zelo utrujeni, brez moči in ni malo takih, ki pravijo: »Dosti imam vsega tega, ne bom se več boril!« Obupancev je vedno več in različni terapevti se trudijo do onemoglosti, da bi našli magično formulo, kako tem izgubljencem vrniti vero v življenje. Uspehi niso zavidljivi, zato se vedno znova sprašujemo: Kje je varno zatočišče za utrujene in brez volje do življenja.

Jezus nam ponuja rešitev: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam.« Jezus nam daje na razpolago samega sebe in nam zagotavlja, da bomo varno zavetje in pravi počitek našli pri njem. Pod kakšnimi pogoji?

Kot prvo nam Jezus predlaga, da sprejmemo njegov jarem, njegov evangelij in odgovorno življenje v skladu z Božjim načrtom. Njegov jarem je on sam, je vera vanj in iskanje njegove volje. Kdor namreč ne sprejme Jezusa kot odrešenika, ne more dobiti miru, ki ga on naklanja.

Ko ta jarem sprejmemo, moramo Jezusa sprejeti kot učitelja, kajti jarem za vedno ostane jarem in ne spremeni svojega bistva. Jarem je nekaj kar te pritiska, ti ne da dihati, te večkrat vodi v slepo ulico in ti jemlje smisel. Zato potrebujemo učitelja, ki ima izkušnje in najbolje ve, kaj je za nas dobro, da ne bomo pokleknili in se predali.

Bomo sposobni nositi ta jarem? Ja, bomo, vendar le takrat, ko bomo izpolnili dva pogoja: biti moramo dovolj krotki in ponižni. Marsikdo se zdrzne, ko to sliši, ker meni, da gre za slabosti, ki jemljejo človeku ponos in spoštovanje. Pa ni tako: to sta dve kreposti, ki imata za Jezusa zelo velik pomen. On ju je uporabljal na vsakem koraku in je z njima dosegel rezultate, ki jih ni mogoče preseči z nobeno drugo stvarjo.

Ponižnost je v tem, da izbereš vlogo služabnika in si sposoben služiti tistemu, ki je najmanjši in ničvreden v sodobni družbi. Krotkost pa predstavlja orodje ali način, kako bomo to vlogo najlažje in tudi najlepše uresničili. Jezusov način, kako je sprejemal uboge, bolne, trpeče in javne grešnike, je konkreten zgled, kako je služabnik krotak s svojo ljubeznivostjo, poslušanjem in odpuščanjem. Torej na delo: stopimo v Jezusovo šolo, sprejmimo vlogo služabnika in dobro uporabimo obe orodji, ponižnost in krotkost.

Župnik Branko Balažic, SDB