JEZUSOV KRST

9. januarja, 2021

Vsi, ki ste žejni, pridite k vodi

Krščevanje je vedno povezano z vodo. Brez vode ni krsta. Janez je krščeval v reki Jordan in tudi Jezus je tam prejel svoj krst. Vendar je Janez jasno povedal, da je njegovo krščevanje nepopolno: »Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« Mislim, da je imel prerok Izaija to v mislih, ko nas je danes vabil: »O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte!« Ta stavek ni običajen, zato je postal neke vrste simbolični izrek, ker vabi tiste, ki nimajo denarja, naj začnejo kupovati. Mar ni to skregano s pametjo? Kako boš kupoval brez denarja? Morda pa naredi spremembo voda, h kateri nas prerok vabi. V številnih pokrajinah na vzhodu pogosto primanjkuje vode, tako da so jo prodajali in kupovali, prerok pa govori kot trgovec, ki jo daje zastonj, prav tako vse druge pijače in jedi. Njegova hrana in pijača je njegovo oznanilo, kajti človek ne živi samo od običajnega kruha in vode, temveč od vsake Božje besede. Pisatelj nas zato vabi, da se približamo tej vodi, ki je živa in je pri tistih, ki jo sprejmejo, nosilka obljub. Izaija govori o njej takole: »Kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal.« Poznavalci suhe in deževne dobe vedo, kaj pomeni zgodnji dež, ki naredi iz puščave zelenico: takšna je Božja beseda. Bog nam razodeva, da je njegova Beseda popolnoma učinkovita, kajti pošlje jo vedno z določenim namenom, da obrodi sad v skladu z namenom.

Kako je z našo rodovitnostjo? Vsakdo, ki se trudi, da bi bila njegova vera živa in učinkovita, je podoben žejnemu, ki stalno prihaja k izviru žive vode. To vodo smo kot večni izvir odkrili z zakramentom svetega krsta. Takrat smo se vključili v Cerkev in dobili dostop do te žive vode, ki nas odžeja za večno življenje. Sčasoma potem pozabimo na ta izvir in zato moramo vedno znova opominjati drug drugega, da se vrnemo in se okrepimo ob tej vodi, ki je Jezus. Kot spodbuda, da je treba živeti v skladu s krstno milostjo, nam je lahko tudi angleška mladinska pesem Vsi, ki ste žejni: »Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, pridite k vodi, potopite srce v Mé. Bolečina in žalost se izpereta, v valovih neskončnih, Božjega usmiljenja. Pridi, Jezus, Bog! Pridi k nam, odžejaj nas z ljubeznijo, greh izperi z milostjo. Pridi k nam, žejni smo, utrujeni, vse po Tebi hrepeni. Pridi, Sveti Duh!«

Župnik Branko Balažic, SDB