BINKOŠTI

22. maja, 2021

Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in so govorili v tujih jezikih

Vstali Jezus se je učencem redno prikazoval štirideset dni in kljub temu so v času pred njegovim vnebohodom bili še vedno polni strahu. Dneve so preživljali zaprti v dvorani zadnje večerje, kjer so bili zaklenjeni, da jih ne bi kdo odkril in prepoznal za Jezusove učence. Kljub temu da so večkrat videli vstalega Gospoda, jim ta izkušnja ni nič pomagala v njihovem življenju. Še naprej so se skrivali in bili zaskrbljeni glede svojega preživetja. Na binkoštni praznik pa se v apostolih zgodi bistveni preobrat. Apostolska dela poročajo: »Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih.« Apostoli so bili od takrat naprej polni Svetega Duha, kar je popolnoma spremenilo njihovo dotedanje življenje. Številni stvarni ali namišljeni strahovi so naenkrat izginili, ker jih je Sveti Duh krepil, opogumljal in jim dajal moč. Vesela novica o Gospodovem vstajenju, ni bila več zgolj samo neka zasebna zadeva, ampak je postala njihova življenjska drža, iz katere so lahko drugi ljudje spoznali, da Gospod zares živi. Na binkoštni praznik so kot novi ljudje zapustili hišo, kjer so se zadrževali in šli oznanjat, da je Gospod vstal in živi.

Kako je danes z binkoštnim praznikom oziroma z našimi birmami? Brez velikega razmišljanja lahko rečemo, da je prevladujoča kultura ali ideologija sodobnega časa egocentrizem. Večina pričakuje, da se mora vse vrteti okoli njih in da vse obstaja zaradi njih. Prehitevanje vrst, jeza, ker se vlada ni odločila po tvoje ali celo, ker vreme ni v skladu s tvojimi načrti, samo dokazujejo, da je sodobnik pretirano zagledan vase. V skladu s to miselnostjo razumemo tudi poslanstvo Svetega Duha: Jezus ga je poslal, da bi nam pomagal lepše živeti. Daje nam neštete sposobnosti, da bi z njimi drug drugega bogatili, a to so pogostokrat samo lepe besede.

Priča smo številnim odhodom iz Cerkve in mnogi zavržejo Boga, ker mislijo, da je Bog tukaj samo zaradi njih in ko se njihove želje ne uresničijo, ga več ne potrebujejo. O njem so si ustvarili napačno podobo. Bog nam pošilja Svetega Duha, da bi mi lažje bili za druge. To je verjetno tudi eden od razlogov, zakaj so apostoli začeli govoriti v tujih jezikih. Pred nami je sedaj velika naloga, da se nehamo toliko ubadati s samim seboj in začnemo živeti svoje krščanstvo med ljudmi, ki so daleč od Boga, a ga vseeno potrebujejo. Ne bomo izstopali z govorjenjem tujih jezikov, prepoznali pa nas bodo po ljubezni, dobroti in solidarnosti.

Župnik Branko Balažic SDB