17. nedelja med letom

Leto A, 7. maja, 2023

Prinašaj iz svojega zaklada novo in staro

Denar je sveta vladar! pravi pregovor. Od njega smo vedno bolj odvisni in zato pogosto pomešamo stvari in ustvarjamo zmedo. Tudi naši medosebni odnosi so pogostokrat opredeljeni z ekonomskimi izrazi in se ne kesamo, ko skušamo speljati kakšen dober projekt na račun ljubezni in osebnega dostojanstva. Skušamo se prodati prvemu ponudniku, ne da bi dobro premislili, da bomo potem za vse življenje postali odvisni od tiste osebe.

Jezusovi poslušalci so bili v podobnih situacijah, tako apostoli kot množica, zato je Jezus spregovoril v treh prilikah, v katerih nastopajo trije različni sloji ljudi: kmet, trgovec in ribiči. Vsakdo se v določenem trenutku znajde pred težko odločitvijo, v kateri smeri bo potekalo njegovo življenje. Kje bom največ pridobil z najmanjšim tveganjem? Kmet iz prilike je komaj izhajal iz leta v leto na njivi, ki jo je opravljal kot dninar. Sedaj pa odkrije, da je na tej njivi skrit zaklad, ki bo do konca življenja rešil njegove materialne probleme. Kaj bo naredil? Bo pripravljen tvegati z vsem, kar ima doma in kupiti tisto njivo? Prvič v življenju je pred njim neka vredna stvar, a ga bo to zdramilo iz ravnodušnosti?

Druga prilika nam predstavi trgovca, ki išče najdragocenejši biser. Marsikaj je kupil in spet zamenjal. Ni zadovoljen. In naenkrat se mu zazdi, da je prišel njegov čas, da je našel biser, ki ga je iskal vse svoje življenje. Tudi on je pred odločitvijo: bo sposoben tvegati z vsem svojim premoženjem? Ne more se sicer znebiti misli, da lahko obstaja še kaj boljšega? Obdajajo ga dvomi in ne ve, kaj naj naredi, da bo potolažil svojo dušo.

V ozadju teh dvomov in neodločnosti se skriva podoba Boga. Imamo občutek, da se je začel igrati z nami skrivalnice: nekaj nam pokaže, potem pa se umakne in še bolj zakomplicira naše življenje. In vendar nam vse tri prilike govorijo o Bogu, ki se ne skriva, ampak se pusti najti. Bog je namreč zaklad na njivi, ki ga je kmet odkril; on je dragocen biser, ki ga občuduje iskalec biserov; Bog je tudi mreža, v kateri se najde dobra in slaba roba, ribe vseh vrst. Seveda tega Boga ne moremo odkriti, če smo z njim tujci, če nimamo zanj časa za klepet niti ob nedeljah, kaj šele med tednom. Boga odkrijejo samo pravi iskalci.

In vendar je to šele prvi korak: ni dovolj, da Boga odkriješ, treba ga je tudi sprejeti in ga spustiti v svoje življenje. On ne more biti Bog sredi naše zmede. Treba je narediti red. Treba je zmetati vstran stvari, ki nas usužnjujejo, nam ne dajo dihati, nas zavajajo, nas napravljajo odvisne, nam jemljejo samospoštovanje. Vsega se je treba znebiti, da bo zaklad, ki smo ga odkrili zares zažarel in osmislil naše življenje.

Kmet je bil pripravljen prodati vse in kupiti tisto njivo; trgovec je bil pripravljen zastaviti vse svoje življenje in si ustvariti srečo z dragocenim biserom. Tega prodajanja naših stvari, ki jih ne potrebujemo, ne more narediti kdo drug namesto nas. Znebiti se je treba vsega, kar nas obremenjuje, žalosti in nas dela nepotrpežljive. Samo čisto, osvobojeno srce je sposobno sprejeti Boga.

Na isti proces naletimo v medosebnih odnosih. Ko je naše srce omreženo od drugega, se ne moremo sprostiti ali na novo zaljubiti. In vendar je naše vsakdanje življenje sestavljeno iz nenehnih kompromisov, ko delamo stvari, ki jih ne bi radi delali, živimo neko drugo življenje in ne svojega. To je glavni razlog, da mnogi niso srečni, se ne želijo poročiti in se številne partnerske zveze hitro končajo.

Jezusove prilike postanejo zanimive, ko se dotaknejo našega življenja in nam pokažejo smer rešitve težkega stanja, v katerem se nahajamo. Prilike nas silijo v odločitev: Kako se boš odločil? V kateri smeri boš tvegal? Kaj si pripravljen žrtvovati. Naše življenje je podobno mreži, v kateri smo vsi ujeti, dobri in slabi, pošteni in zlobni. Vsi smo v isti mreži in se sami ne moremo rešiti iz nje. Pride pa čas, ko naš Gospod začne izbirati in takrat je pomembno, na kateri strani bomo pristali.

Kaj naj naredimo? Jezusov učenec postaneš, ko si sposoben razločevanja. Pred teboj so nove možnosti in od tebe je odvisno, kako se boš odločil. Tvoje odločitve bodo povezane z izkušnjami, ki si jih pridobil v preteklosti, kako si poslušal svojo pamet in kako si sodeloval s svojim srcem. Če imaš izkušnje z Bogom, če se zanašaš nanj, tvoja odločitev ne bo težka. Podoben boš gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo, kar bo dalo njegovemu življenju neko novo smer in hkrati prinaša staro, kar je sad dolgih izkušenj in življenja z Bogom.

Župnik Branko Balažic SDB