Kristus kralj vesoljstva

21. novembra, 2020

Ločil bo ene od drugih, kot pastir loči ovce od kozlov

Diskriminacija je eden od glavnih problemov sodobne družbe. Prepričanje, da nismo vsi enaki, da morajo eni biti zgoraj in drugi spodaj, eni bogati in drugi revni, eni uspešni in drugi na smetišču, sprejemamo kot naravni zakon, ki ga ni mogoče spremeniti. Vase zaljubljeni posameznik ne more biti drugačen. Priznati si moramo, da smo po svoji naravi res zelo sebični, preveč človeški in manj osebe, ki so ustvarjene po Božji podobi.

Evangelist Matej nam na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu daje v razmislek odlomek o Jezusovi poslednji sodbi. Na prvi pogled se zdi, da tudi Jezus ni nič drugačen od nas: tudi on je selektiven in strankarski, zato ene postavlja na desno in druge na levo, enim obljublja nebesa, tistim na levi pa pekel. In vendar se ne smemo prepustiti prvemu vtisu, ker bomo zelo krivični: Jezus ima pravico presojati kdo je na eni in kdo na drugi strani, ker ocenjuje le to, kar nam je dal v oskrbo in kar ni naša lastnina. Dal nam je različne talente in nas vsak dan krepi s svojo milostjo. Nekateri so v njegovi velikodušnosti prepoznali velike priložnosti za uspešno in zadovoljno življenje, drugi pa so dane možnosti spregledali ali jih celo načrtno zavračajo. Gospodar ima na koncu vso pravico zahtevati obračun glede poslovanja s tem, kar je njegovo in nam je dal le v oskrbo, kot darove, ki nas lahko osrečijo, ali pa pahnejo v lenarjenje in ravnodušnost. »Saj ga nisem nič prosil! Kaj ga pa briga, kako bom živel!« mnogi opravičujejo svojo lenobo in zaspanost. Pa ni tako: Bogu ni vseeno, kako živim in zato mi bo s težkim srcem rekel, naj se postavim na levo stran.

Kakšni bodo kriteriji odločanja oziroma na kaj moram biti posebej pozoren? Kaj ima pri Jezusu največjo vrednost? Ljudje se stalno pričkamo, kdo ima prav in kdo je v zmoti, kdo je glede svojega krščanstva pravoveren in kdo si Jezusove besede prilagaja ter oznanja svojo resnico. Jezus je rekel: »Resnica vas bo osvobodila« Vprašati se moramo: katera resnica? Mar tista, ki je zaobjeta v lepih besedah, ali resnica, o kateri govorijo naša dela? Evangelist Matej nam daje natančen odgovor: »Lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni!« Jezus nas ne bo spraševal, če smo glede vere kaj dvomili in širili kakšno zmoto, temveč nas bo spraševal o ljubezni. Naša dobra dela bodo pričarala nasmeh na Jezusovem obrazu in nam bo rekel: »Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta!«

Župnik Branko Balažic, SDB