3. nedelja med letom (leto A) – Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo

25. januarja, 2020

Kaj pomeni glagol »spreobrniti se«? V Slovarju knjižnega jezika beremo takole: »Povzročiti, da kdo spremeni svoje ravnanje, življenje in postane boljši.« To pomeni tudi, da kdo sprejme drugo vero. Na kaj je Jezus mislil, ko je navzočim poslušalcem rekel: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!«

Menim, da sta bila v ospredju oba pomena spreobrnjenja: Jezus je bil tisti, ki je prinesel veliko novost, za katero se je treba osebno odločiti, da jo sprejmeš, ali pa zavržeš. Tvoja odločitev pa je tako pomembna, da lahko popolnoma spremeni tvoje življenje, kot da bi zamenjal vsa svoja stališča in prepričanja ter s tem postal novi človek. Lep zgled nam je apostol Pavel, ki je jezdil v Damask, da bi kristjane spravil v ječo, potem pa ga je obsvetlila posebna svetloba, padel je s konja, oslepel in zdi se, da je bilo s tem njegovo življenje zapečateno za vse večne čase. Toda zgodilo se je nekaj posebnega: privedli so ga k judovskemu kristjanu Hananiju, ki ga je poučil o Jezusu in Pavel je spoznal, da je živel v veliki zmoti. Naenkrat se je v njem porodila želja, da sprejme nov nauk, ponovno je spregledal in postal drugačen človek. Takšne so posledice spreobrnjenja. Vse se dogaja mimo tebe, kot da nekdo drug vodi tvoje življenje. Ti si nemočen, ne razumeš, kaj se s teboj dogaja in se samo prepuščaš nekemu novemu procesu, za katerega ne veš, kam te bo pripeljal in kaj se bo s teboj zgodilo. Gre za neke vrste pranje možganov, kar so različni politični voditelji vedno izkoristili, ko so prišli na oblast in je bilo treba počistiti z vsemi drugače mislečimi.

Ali je Jezusov klic k spreobrnjenju povezan z neko prisilo? Daleč od tega. Božje kraljestvo ne prenese nobenega nasilja. Vanj se vstopa svobodno, po trezni presoji in z jasno osebno odločitvijo. Zato je Jezus na koncu svojih govorov pogostokrat izrekel stavek: »Kdor more razumeti naj razume!« Rečeno bolj preprosto: »Če si sposoben živeti to, o čemer sem govoril, potem pridi za menoj!«

Kako zveni danes Jezusov stavek: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!«? Večine ne zadene v srce. Njihova vera je bolj praznoverje, manjka jim pravega ognja, da bi svojemu življenju dali jasno smer. In vendar je Božje kraljestvo tukaj. Jezus nam ga ponuja kot zastonjski dar. Kaj bom naredil, da bo moja vera spet živa, da me bo vodila proti jasnemu cilju, v večno življenje?

Župnik Branko Balažic, SDB