Sv. Trije kralji – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE Narodi bodo prišli k tvoji luči – Branko Balažic

Leto B, 6. januarja, 2012

Kdo se je najprej srečal z novorojenim otrokom, našim Odrešenikom? To so bili najprej pastirji, torej tisti sloj ljudi, ki je bil potisnjen na stranski tir. Sledili so jim verjetno preprosti Betlehemčani, ki jih je novica presenetila, Matej in Luka pa nam govorita o treh modrih, treh znanstvenikih, ki so prišli od daleč. Kaj to pomeni? Jezusovo rojstvo ne smemo omejevati z izvoljenim izraelskim narodom, ampak je treba gledati širše: Jezus je rojen za vse in se hoče razodeti vsem.
Kdo so bili ti predstavniki ljudstev, ki so prišli od daleč? To so bili najbrž izobraženi, modri ljudje, ki niso poznali le svoje kulture, ampak so spremljali dogajanja in prerokbe, ki so bile vezane na bližnje sosede in na do tedaj znani svet. Prišli so iz daljnih dežel in so pripadniki kulture, ki je zrasla zunaj področja svetopisemskega razodetja. To pomeni, da je Jezus prišel tudi za najbolj oddaljene, on ljubi vsa ljudstva in hoče priti do vseh.
To pravzaprav ni nobeno presenečenje, saj je že prerok Izaija napovedal, da bo Jeruzalem dobil poseben privilegij, ker bo postal središče srečevanja različnih kultur. Izaija nam je v prvem berilu govoril, da bodo »narodi prišli k tvoji luči … zlato in kadilo bodo prinesli« (Iz 60,3-6).
Vse to prinaša za seboj določene posledice in zahteva od nas drugačno obnašanje. Drugače bo treba gledati na ljudstva, ki ne poznajo polnosti Božjega razodetja. V njih je treba prepoznati Božje otroke in ljudi, ki jih Bog ljubi, čeprav ga morda niti ne poznajo, ali pa ga ne poznajo v polnosti. Res pa je, da do takšnega spoznanja še niso mogli priti Judje stare zaveze. Potreben je bil določen kulturni razvoj, da so dojeli, da je Cerkev in krščanstvo lahko nadaljevanje in vsebinska dopolnitev judovstva. To je še na prav poseben način dojel apostol Pavel, ki je pisal Efežanom, da so pogani »sodediči, soudje in soudeleženci obljub v Kristusu Jezusu in sicer po evangeliju«.
Kakšna je situacija danes? Danes več ne govorimo o poganih, ker bi nas pribijali na križ, če bi se tako izražali. To pa ne pomeni, da danes ni oddaljenih od Boga. Nasprotno, danes jih je veliko več, kot nekoč. Res pa je, da so pripadniki različnih drugih ver bolj blizu Boga, kot pa ateisti in vsi, ki prisegajo na liberalizem in življenje po normah, ki so si jih sami ustvarili. Vendar Jezus je prišel na svet tudi zaradi njih, da bi imeli življenje in bi ga imeli v izobilju. Tudi za mnoge sodobne pogane lahko rečemo, da so ostali zunaj Cerkve Zaradi določenih zgodovinskih okoliščin, Zaradi premajhne pričevalnosti kristjanov, zaradi škandalov, ki se dogajajo v Cerkvi in zato brez svoje krivde niso prišli do pravega spoznanja Jezusa Kristusa, so pa naravnani nanj in ga iščejo z vso odprtostjo.
In sedaj smo na vrsti mi, da najdemo odgovor na vprašanje: »Kaj ti ljudje pričakujejo od nas?« Predvsem pristno krščanstvo brez sleherne zlaganosti. Žal si moramo priznati, da je takšnega krščanstva danes malo. Veliko je različnih oblik manipuliranja in iskanja privilegijev, manjka pa evangeljski duh in ljudje, ki bi vzeli evangelij za svoj način življenja.
Treba je opozoriti še na nekaj: ko so modri prišli v hlev, so »zagledali Dete z Marijo«, ali rečeno drugače: »dete v Marijinem naročju«. Mnogim razlagalcem se zdi ta podatek zelo pomemben, zato pravijo, da si je treba privzeti Marijino materinsko čutenje in Marijino ljubezen, ki ne pozna meja in zato ne dela razlike. To pomeni, da bomo morali svoje ravnanje nekoliko spremeniti, kajti Marija pričakuje od Cerkve danes, da bo bolj uboga, bolj ponižna in bolj živa. Kristjani pa bomo morali postaviti v ospredje vrednote blagrov, čistost življenja, dobrodelnost in dosledno spoštovanje človeškega življenja. Nam ni treba iti kam daleč, na primer v misijonske kraje, da bi drugim prinašali veselo novico, da nas ima Bog rad, ampak moramo to živeti tukaj in sedaj, v Sloveniji, v narodu, ki pozablja, da ima krščanske korenine in med ljudmi, ki se sicer priznavajo Za kristjane, a jih je bolj premamil krivični mamon ali denar in uživanje. Biti luč in smisel za okolico, v kateri živimo, ni lahko, Zato naj nam priskoči na pomoč Marija s svojim posredovanjem pri svojem Sinu, da nas bo blagoslavljal in utrjeval za dosledno življenje po zapovedih in pristno pričevanje, da nas je Bog prepričal in mu zato sledimo.
župnik Branko Balažic, SDB