Aktivno državljanstvo

Aktivno državljanstvo

5,00

Aktivno državljanstvo je pojem brez jasne definicije. Ali je aktiven državljan človek, ki veliko večino časa preživi v službi in dobro zasluži? Kaj pa mati treh otrok? In navijač, ki z zastavo maha na nogometni tekmi?

Opis

Mladi so pomemben del civilne družbe, temelj na katerem sloni prihodnost. Mladinske organizacije so lahko inkubator za razvoj aktivnega državljanstva, vendar le, če je klima za kaj takega »ugodna«. Pomembno je, da mladinski voditelji mlade znajo spodbujati in jih motivirati, da dejavno sodelujejo pri vseh družbenih procesih, ter jim pomagajo odkriti poti in načine, kako to kreativno početi. Aktivno državljanstvo je mnogo več kot le političen aktivizem, je način življenja, ki ga je sposoben živeti zaveden državljan, ki se razmišljajoče in aktivno loteva impulzov iz okolja. Aktivno državljanstvo ni »z glavo skozi zid«, pač pa je »vstavljanje oken in vrat ko se gradi hiša«.

V knjižici boste našli različne opredelitve pojma aktivno državljanstvo. »Active citizenship« lahko v slovenščino prevedemo na različne načine. Ko torej govorimo o»dejavni državljanskosti«, »odgovornem državljanstvu«, »aktivnem državljanstvu« ali »dejavnem državljanstvu« se zapletemo v nejasno izrazoslovje, ki kaže nato, da še nismo našli enotne opredelitve tega fenomena. Načeloma pojem državljanstvo razumemo kot pravno pripadnost določeni državi, državljanskost pav smislu socialne vloge, skupka lastnosti, ki pripomore k temu, da je posameznik lahko uspešen državljan.Tako področje izrazoslovja, kot tudi vsebine je še vedno premalo znano širši javnosti, četudi je evropsko leto izobraževanja za aktivno državljanstvo, že mimo. Zaradi velike zmede na tem področju sem se odločila, da bom v nadaljevanju uporabljala izraz »aktivno državljanstvo« saj je v javnosti to najbolj prepoznavno.

Pojem »aktivno državljanstvo« se je prvič pojavil v času zgodnje renesanse v italijanskih mestnih državah in sicer v zvezi z aktivnim državljanstvom v republiki, v kateri so se ljudje takrat strogo delili na ljudstvo in aristokracijo, ki sta iskala skupne interese. »Aktivno državljanstvo« je predstavljalo izraz prepričanj, naj bodo vsa človeška bitja so udeležena v političnem dogajanju države, ki ji pripadajo.

Aktivno državljanstvo je kompleksen pojem, ki ga je nemogoče opredeliti z enotno definicijo. V današnji družbi je prisotno veliko različnih pobud, tako vladnega, kot tudi nevladnega sektorja, velikokrat pa tudi neformalno sestavljenih skupin ljudi, ki se zavzemajo za svoje pravice. Ob problemih in izzivih, ki jih ljudem zastavlja življenje v kompleksno sestavljeni družbi je vprašanje, ali je posamezniku sploh še omogočena pasivna vloga. Ob tem se moramo vprašati tudi, kdo se lahko deklarira kot aktiven državljan in kakšna znanja in spretnosti mora imeti. Je aktiven državljan že posameznik, ki deluje v lokalni soseski, mora delovati na nacionalnem nivoju, je dovolj če deluje na nepolitičnih področjih ali je nujno, da se tudi politično udejstvuje. Nekateri aktivno državljanstvo povezujejo zgolj s političnim udejstvovanjem, medtem ko se v drugih definicijah pojem razširi in zaobjame širok spekter dejavnosti v t.i. »civilni družbi«. V zvezi s pojmom aktivno državljanstvo se prav tako srečamo z dilemo, kako sploh pojmujemo državljanstvo: kot pravno pripadnost neki družbi ali bolj v smislu akcije: niz aktivnosti, ravnanj in vedenj, ki jih posameznik kot aktiven državljan ima.

NaslovAktivno državljanstvo
AvtorAlenka Blazinšek
ZaložbaSalve d.o.o. Ljubljana
Leto izdaje2009