prva podružnice povezave statistike zgodovina žegnanja cerkev dogodki duhovno vodstvo glasilo kje smo Napovedni koledar

V ižanski župniji je 12 podružnic in kapela Vstalega zveličarja na ižanskem pokopališču, ki so bolj ali manj obnovljene. Lahko smo hvaležni Bogu, da imamo v naši sredi Martina Hostnika, ki je za večino podružnic pripravil pregled in predstavitev. Za svoje delo je letos prejel Priznanje občine Ig. V nadaljevanju povzemamamo obrazložitev priznanja, ki je bilo objavljeno v občinskem glasilu Mostiščar, Letnik XII, April 2006, št.3..

Občinski svet Občine Ig je na 24. redni seji, dne 1. marca 2006, na predlog Društva Fran Govekar Ig sprejel sklep, da podeli PRIZNANJE Občine Ig za leto 2006 gospodu Martinu Hostniku za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine.

Ime Martina Hostnika zasledimo kot avtorja publikacij o cerkvah v naši in sosednjih občinah.

Skrito arheološko oziroma zgodovinsko žilico je udejanil v publikacijah, prispevkih in člankih ter na internetnih straneh. Obširno predstavitev cerkva v naši občini je objavil v ižanskem zborniku Krim odmev bo dal.

S svojim prispevkom je občankam in občanom po posameznih vaseh predstavil ne le cerkev z okolico, ampak tudi zgodovino posamezne vasi. Tako se bolj zavedamo bogastva naše občine in ga lahko predstavljamo tudi našim obiskovalcem, prijateljem in znancem.

Do danes je gospod Hostnik pripravil pregled in predstavitev naslednjih cerkva: cerkev sv. Jurija na Pungartu, sv. Križa in Mihaela v Iški vasi, sv. Mohorja in  Fortunata v Mateni, sv. Gregorja na Dobravici, sv. Simona in Jude na Pijavi Gorici, sv. Ruperta na Sarskem, sv. Lenarta na Gornjem Igu, sv. Urha, sv. Marjete na Golem in sv. Jakoba v Strahomeru. Za cerkev Marije Kraljice miru na Kureščku je poleg knjige izdal tudi videokaseto.

Gospod Martin Hostnik je s svojo aktivnostjo pomembno prispeval k ohranjanju kulturne dediščine v občini Ig, priznanje pa naj mu bo v spodbudo, da bo s svojim delom nadaljeval.

V septembru 2006, pa sta izšli:

   

 

Iška vas - sveti križ

Iška vas - sveti Mihael

Matena - sveti Mohor in sveti Fortunat

Dobravica - sveti Gregor

Pijava Gorica - sveti Simon in sveti Juda Tadej

Ig - sveti Jurij

Kremenica - sveti Urh

Sarsko - sveti Rupert

Gornji Ig - sveti Lenart

Dobravica Ig - sveti Jurij Iška vas - Sv. križ Iška vas - Sveti Mihael Kremenica Pijava Gorica Matena Sarsko Gornji Ig