prva

ELEKTRONSKI NASLOVI:

splošni naslov župnije Ig --- zupnija.ig@rkc.si

Jože Pozderec, župnik --- joze.pozderec@rkc.si

webmaster župnije Ig --- web.zupnija.ig@rkc.si