prva podružnice povezave statistike zgodovina žegnanja cerkev dogodki duhovno vodstvo glasilo kje smo Napovedni koledar

 

NAŠA ŽUPNIJA - glasilo župnije IG

 

V prvi številki Naše župnije, ki je išla v novembru 1990 pred začetkom jubilejnega leta ob 700 - letnici župnije Ig.

Odgovorni urednik Anton Košir je v uvodniku z nalovom Naši župniji na pot zapisal:

"Ižanci so dobili svoj župnijski list z imenom NAŠA ŽUPNIJA. Prva številka je izšla pred začetkom jubilejnega leta ob 700-letnici župnije. Ime lista pove, kakšen je njegov namen.

Skoraj vse lepo, sveto in večno v duhovnem življenju prejemamo kristjani po cerkvi. S cerkvijo pa se srečamo v župniji - MOJI ŽUPNIJI.

Župnija je moja - naša, KOT DOMOVINA. Vsem nam je skupna in v njej smo prejeli vse možnosti za življenje. Ne izbiram je sam po svojem okusu, ampak mi je dana. Tudi župnija mi je dana po Bogu. To je moja duhovna mati in moja mala duhovna domovina. Ne smem je zatajiti, izdati, kot tudi matere in domovine ne.

Znamenje župnije je naprej ŽUPNIJSKA CERKEV. Vanjo prihajam z veseljem, zlasti ob nedeljah in praznikih. Pa tudi žrtvujem zanjo, kar je potrebno. Čas za delo, denar za vzdrževanje, zlasti pa svoje sposobnosti za župnijsko življenje.

Bistvo župnije pa so živeči ljudje. Jezus nas zbira v župnijsko družino. Vanjo spadajo tudi rajni. V župnijski skupnosti so vsi MOJI - NAŠA DUHOVNA DRUŽINA. Da bi ji vsi ižanski žušljani pripadali bolj zavestno, z odgovornostjo, ponosom in delom,  ji ostali zvesti, jo gradili in ohranjali živo tudi za prihodnje rodove. To je namen in pomen jubilejnega slavja ob 700-letnici ižanske župnije in tudi tega skromnega lista. Naj potrka na srce vsakemu župlajnu."

 

 

Intervju z Antonom Koširjem:

Zakaj je prišlo do oblikovanja in izhajanja tega glasila?

Ker so že mnoge župnije imele podobno redno glasilo, tudi sosednje, sem prišel na dan i idejo na seji ŽPS. Ob jubilejnem letu, 700 - letnici prve omembe vikariata in bogoslužja na Igu, smo sklenili, da poskusno eno leto izhaja glasilo.

 

Kakšno naj bi bilo glasilo in čemu naj služi?

To vprašanje sem si zastavil tudi sam. V prvi vrsti naj ne bi glasilo nadomestilo verskega lista. V glasilu naj bi se pisalo o dogoajanju v domači župniji. Oblikovano naj bi bilo po sklopih oziroma poglavjih. Na začetku uvod, nato nek odmev dogodkov in napoved dogodkov za naprej. Tudi za mlade naj bi se našel svoj kotiček.

 

Kdo je poimenoval glasilo?

Ime glasila Naša župnija mi je prišlo na misel kot nekaj našega, mojega, iz življenja naših faranov, župljanov. Pisali naj bi o dogodkih v župniji, zato se mi je porajala ideja za poimenovanje glasila Naša župnija.

 

Kako so župljani sprejeli glasilo?

Tako kot vse novo. Najšrej malo z nezaupanjem, potem pa zelo lepo. Komaj so čakali novo številko, ki so jo zelo radi prebrali.

 

Kako gledate na glasilo danes, je še takšno, kot ste si ga zamislili?

Predvsem sem vesel napredka, da pri ustvarjanju glasila sodeljuje cela skupina ljudi. Vesel sem, da piše o dogajanju in aktualnostih pri nas, doma, v župniji. Veseli me, da se ne prepisuje člankov in da se ne piše dolgih razmišljanj, ki jih nihče ne bere.

 

 
Res smo se spremenili v letih, odkar smo objavili uredniški odbor po imenih. Našo župnijo pripravljamo: ga. Mira Gantar, ga. Tončka Jeraj, ga. Mateja Jere Grmek, ga. Sonja Dolinšek, g. župnik Jože Pozderec in g. kaplan Janez Žerovnik. Glasilo oblikujejo na Salve - grafične storitve in ga natisnejo 420 izvodov, o božiču in veliki noči pa 550 izvodov.
Velikokrat bi radi, da pišete še drugi, pa vas nekako ne poznamo s strani vaše velikodušnosti v pisanju. Že davno na začetku je župnik g. Anton Košir zapisal, da je glasilo "naša" župnija. Kadar imate navdih, ga zapišite in nam ga pošljite, morda pa se bo kdo tudi za stalno vključil v uredniški odbor. 
Glasilo idejno oblikujemo skupaj in si sporazumno razdelimo naloge in tako nastane.
Objavljeno je tudi na spletni strani naše župnije.
Lep pozdrav vsem bralcem.

Prepisano iz knjige: Župnija Sv. Martina na Igu - ob 300. letnici župnijske cerkve, Ig 2011 - avtorica prispevka Mateja Jere Grmek

 

Naša župnija v pdf obliki (za ogled potrebujete program Acrobat Reader).

SEPTEMBER 2010 , OKTOBER 2010 , NOVEMBER 2010 , DECEMBER 2010BOŽIČ 2010

JANUAR 2011 , FEBRUAR 2011 , MAREC 2011 , APRIL 2011 , MAJ 2011 , POLETJE 2011  

SEPTEMBER 2011 , OKTOBER 2011, NOVEMBER 2011 , DECEMBER 2011 ,  BOŽIČ 2011 ,

 2012-1 ,  2012-22012-3 , 2012-4, 2012-5, 2012-6, 2012-7, 2012-8, 2012-9, 2012-10,

2013-12013-22013-32013-4, 2013-5, 2013-6, 2013-7, 2013-8 2013-9, 2013-10

2014-12014-2 , 2014-3, 2014-4, 2014-5, 2014-6, 2014-7, 2014-8, 2014-9,2014-10,2014-11

2015-01, 2015-02, 2015-03, 2015-04, 2015-05, 2015-06, 2015-07, 2015-08, 2015-09, 2015-10,