Birma – pečat Svetega Duha

Birma – pečat Svetega Duha

15,00

“Priročnik za starše birmancev in birmanske botre je novost na področju birmanske pastorale. V njem starši, botri in vsi drugi najdemo nekaj misli za spodbudo v pripravi na zakrament svete birme. Zato je priročnik lahko koristen pripomoček v katehezi odraslih, ta pa je eden od ‘osnovnih itinerarijev povsod, kjer krajevne Cerkve stopajo na pot nove evangelizacije’, kot poudarja krovni dokument Slovenskega pastoralnega načrta (PIP 2012, 41).”

Description

Naslov priročnika: Birma – pečat Svetega Duha nas uvede v samo bistvo zakramenta birme. Najpomembnejši pri zakramentu birme je Sveti Duh, skriti Bog, ki po maziljenju s krizmo vtisne v dušo kristjana duhovno – neizbrisno znamenje, Gospodov pečat, da smo božji otroci, zaznamovani z njegovo ljubeznijo, saj nas “utrjuje za Kristusa in nas mazili Bog, ki nam je tudi vtisnil pečat in v naša srca položil poroštvo Duha” (2 Kor 1,21–22). Povabljeni smo, da bi o tem s hvaležnostjo pričali.
Sveti Duh, ki je ljubezen, posvečuje naše življenje in nas napravlja dragocene. Že s krstom nas naredi za božje otroke in nas usposablja, da Bogu lahko rečemo Oče, pri birmi pa krstno milost potrdi (birma – confirmatio – potrditev), izpopolni in okrepi s tem, da poveča v nas svoje darove. Pod vplivom Svetega Duha notranji, duhovni človek zori in se krepi. Mlademu človeku tako birma da možnost, da ob pomoči Svetega Duha dozoreva in pot zorenja lažje prehodi.

Tudi mi, starši, botri in drugi, smo prehodili vsak svojo pot in tudi nas, ki smo bili krščeni in birmani pred mnogimi leti, vedno spremlja Sveti Duh in nas tiho vabi na pot za Gospodom. Daje nam darove in omogoča srečanja ter medosebne odnose, da zmoremo hoditi po poti krščanskega življenja, da smo krščanski starši oz. botri in kot taki zgled in opora našim otrokom – birmancem, ki se pripravljajo na zakrament svete birme – ali pa nam k temu lahko pomaga tudi čas priprave na sveto birmo.
Ker imamo radi naše otroke, jim želimo v življenju najboljše. Najboljše – najboljši je Bog, Sveti Duh, ki je Ljubezen sama. In ker pri birmi prejmemo Svetega Duha in njegove darove, je podobno, kot bi sprejemali v naše družine visokega gosta, zato je primerno, da se na ta prihod dobro pripravimo. Birma in priprava nanjo je zato velika priložnost za nas, starše oz. botre, naše otroke oz. varovance, pa tudi animatorje, duhovnike in vse župljane, zato je dobro in primerno, da ta dragoceni čas preživimo v medsebojnem povezovanju in predvsem v molitvi.
Naši otroci pa pravzaprav niso več otroci, so mladeniči in mladenke, kar pomeni, da odraščajo. Zato je na začetku besedila nekaj besed namenjenih temi odraščanja v povezavi z možnostmi, kje kot starši in botri v tem zahtevnem obdobju lahko črpamo moč in oporo; v drugem poglavju sledi nekaj misli o pripravi na birmo, s poudarkom na nosilcih in oblikah priprave; tretje poglavje pa nam predstavi temeljne misli o tem, kdo je Sveti Duh ter kaj za nas pomeni vera in zakrament svete birme.

Priročnik temelji na besedilu disertacije o birmanski pastorali in na predavanjih za starše in botre. Povod zanj je dejstvo, da imajo birmanci, ki so glavni akterji priprave na birmo, veliko možnosti, da se prek različnih oblik (verouka, birmanskih skupin, duhovnih vaj …) na prejem zakramenta birme kar najbolj kakovostno pripravijo, medtem ko imamo starši in botri za to navadno le malo možnosti. Gre za področje, kjer je veliko pomanjkanje gradiv, a smo kot starši ali botri kljub temu povabljeni k sodelovanju.
V priročniku sem skušala, kolikor je bilo mogoče, upoštevati pričakovanja in nasvete, da bi bil priročnik preprost, razumljiv, pregleden, poučen … Želje po tem, da bi vseboval veliko primerov in življenjskih izkušenj, so zaradi dolžine in osredotočenosti na bistvene teološke poudarke, zaenkrat morda manj upoštevane, ste pa zato starši in botri lepo povabljeni, da mi posredujete svoje misli, izkušnje in primere iz (Vašega) življenja, ki pričajo o delovanju Svetega Duha in prisotnosti njegovih darov in sadov. Vaše izkušnje in pričevanja bodo lahko dragocena obogatitev za katero od naslednjih knjižic s področja birmanske pastorale.
(Polona Vesel Mušič)

NaslovBirma – pečat Svetega Duha
AvtorPolona Vesel Mušič
IlustracijeLojze Mušič
ZbirkaBirmanska pastorala
ZaložbaSalve d.o.o. Ljubljana
Leto izdaje2013
ISBN978-961-211-701-6
Obseg256 strani
Format14 x 21 cm
Vezavabroširana