O nas

natisni
PDF

Osebna izkaznica

SALVE, salezijanska založba, je s soustanovami Zavod sv. Franciška Saleškega Gimnazija Želimlje, Zavod Janeza Smrekarja Skala in Mladinski ceh del poslanstva, ki ga izvajajo slovenski salezijanci. Sveti Janez Bosko, ustanovitelj salezijanske družbe, se je vse svoje življenje posvečal vzgoji mladine, ki je velikokrat zapuščena in porinjena na rob družbe. Pri vzgoji je kot ploden pisatelj uporabljal knjigo in druge oblike obveščanja za nove, izvirne oblike apostolata in širjenja veselega sporočila. Zvesti njegovemu zgledu tudi sami razvijamo in uporabljamo velike možnosti komunikacijskih sistemov za vzgojo in oznanjevanje evangelija. SALVE je v službi Cerkve predvsem na področju kateheze in župnijske, posebno mladinske pastorale. V novo evangelizacijo se vključujemo:

argaiv1133

 

 • z zavzemanjem za krščanske vrednote;
 • s pripravljanjem gradiv za katehezo in izobraževanje;
 • z usposabljanjem mladinskih delavcev in katehetov za uporabo avdiovizualnih sredstev;
 • z izdajanjem in zalaganjem knjig in revij s pozitivnimi sporočili za otroke, mladino in odrasle;
 • s posredovanjem in prodajo različnih didaktičnih in liturgičnih pripomočkov za kvalitetnejše delo.

 

Spoštovani, upamo, da boste našli nekaj zase, za družinske člane, za prijatelje in ljudi, ki iščejo dobre, spodbudne besede za duhovno rast in preživljanje prijetnih uric.

 

natisni
PDF

Vorstellung

Der Salesianische Verlag SALVE ist mit den Institutionen »St. Franz von Sales« - Gymnasium Želimlje, dem Institut »Janez Smrekar« - Projekt Skala und mit dem Jugendverein »Mladinski ceh« eine spezifische Mission der slowenischen Salesianer. Der Gründer der Salesianer, der hl. Johannes Bosco, hat sein Leben dem Wohl der Jugendlichen, die vernachlässigt sind und am Rande der Gesellschaft stehen, gewidmet. Als guter Schriftsteller hat er bei der Erziehung das Buch und verschiedene Formen von damaligen Medien gebraucht um die frohe Botschaft mit den neuen Formen des Apostolats zu verbreiten. Treu seinem Beispiel nutzen wir alle Möglichkeiten der Kommunikationssysteme für die Erziehung und die Verkündigung des Evangeliums. Der salesianische Verlag SALVE steht im Dienst der Kirche vor allem auf dem Gebiet der Katechese, der Pfarr- und besonders der Jugendpastoral. Wir bemühen uns um die neue Evangelisierung

 • durch den Einsatz für die christlichen Werte;
 • durch die Produktion von Material für Katechese und Erziehung;
 • durch audiovisuelle Kurse für Katecheten und Erzieher;
 • durch Bücher und Zeitschriften mit positiven Nachrichten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene;
 • durch die Vermittlung und den Verkauf didaktischer und liturgischer Hilfsmittel für eine hochwertige Arbeit.

Sehr geehrte Besucher, wir hoffen, dass sie etwas finden werden für sich, für Ihre Familienmitglieder, für Ihre Freunde oder für andere, die gute, anregende Worte für ein geistliches Wachstum oder für besinnliche Stunden suchen.

natisni
PDF

Presentation

Salesian publishing center SALVE with co-founders, institution of Saint Frances of Sales Gymnasium Želimlje, institution of Janez Smrekar project SKALA, Mladinski ceh, is part of Slovenian Salesian mission. Saint John Bosco, the founder of Salesian Society dedicated all his life for education of the youth, which often is abandoned and pushed to the edge of the Society. In his education don Bosco, as an fruitful educator, was using books and other forms of communications for new and authentic ways of apostolate and spreading of the Good News. Faithful to his example, we too develop and use enormous possibilities of communication system for education and proclamation of the Gospel. SALVE, together with Catechetic centre is in the service of the Church, mostly in the field of Catechesis and parish, especially Youth Pastoral. In the New Evangelization we are incorporating with: striving for christian values;

 • preparing of materials for catechesis and education;
 • qualifying of youth workers catechists to use audio-visual means;
 • editing and publishing of books and magazines with positive messages for children, youth and adults;
 • mediating and sale of different didactical and liturgical instruments for a better and quality work.

 Gentle readers, we hope you will find something for yourself, for your family members, for your friends and people, who is looking for good, stimulative and encouraging words for spiritual growth and for passing pleasant hours.


natisni
PDF

Presentazione

SALVE, la casa editrice salesiana, con altre opere salesiane, l’Istituto s. Francesco di Sales – Liceo classico Zelimlje, l’Istituto Janez Smrekar – Progetto Skala, e l’Associazione giovanile Mladinski ceh, presenta una parte della missione, svolta dai salesiani in Slovenia. Fondatore della Societa’ Salesiana, san Giovanni Bosco, ha messo tutta la sua vita a disposizione dei giovani piuttosto abbandonati ed emarginati. Don Bosco, scrittore fecondo anche lui stesso, per divulgare la Buona notizia ha usato il libro e altri mezzi di comunicazione sociale, come un modo nuovo di evangelizzazione e di apostolato. Seguendo al suo esempio, anche noi facciamo uso delle grandi possibilita’ dei mezzi di comunicazione sociale, e li adottiamo per l’educazione ed evangelizzazione. SALVE con il Centro Catechistico Salesiano e’ al servizio della Chiesa in Slovenia specialmente in campo di catechesi e di pastorale giovanile. Il nostro lavoro e’ diretto verso la nuova evangelizzazione soprattutto con:

 • la dedicazione per i valori cristiani;
 • la preparazione dei materiali catechistici ed educativi;
 • l’abilitazione dei giovani animatori e catechisti all’uso dei mezzi audiovisivi;
 • la pubblicazione dei libri e di riviste con contenuti e messaggi positivi, per raggazzi, giovani ed adulti;
 • il negozio di libri, mezzi audiovisivi, altri mezzi didattici, oggetti religiosi e liturgici.


natisni
PDF

Predstavitev

SALVE, salezijanska založba, je s soustanovami Zavod sv. Franciška Saleškega Gimnazija Želimlje, Zavod Janeza Smrekarja Skala in Mladinski ceh del poslanstva, ki ga izvajajo slovenski salezijanci. Sveti Janez Bosko, ustanovitelj salezijanske družbe, se je vse svoje življenje posvečal vzgoji mladine, ki je velikokrat zapuščena in porinjena na rob družbe. Pri vzgoji je kot ploden pisatelj uporabljal knjigo in druge oblike obveščanja za nove, izvirne oblike apostolata in širjenja veselega sporočila. Zvesti njegovemu zgledu tudi sami razvijamo in uporabljamo velike možnosti komunikacijskih sistemov za vzgojo in oznanjevanje evangelija. SALVE je v službi Cerkve predvsem na področju kateheze in župnijske, posebno mladinske pastorale. V novo evangelizacijo se vključujemo:

 • z zavzemanjem za krščanske vrednote;
 • s pripravljanjem gradiv za katehezo in izobraževanje;
 • z usposabljanjem mladinskih delavcev in katehetov za uporabo avdiovizualnih sredstev;
 • z izdajanjem in zalaganjem knjig in revij s pozitivnimi sporočili za otroke, mladino in odrasle;
 • s posredovanjem in prodajo različnih didaktičnih in liturgičnih pripomočkov za kvalitetnejše delo.

Spoštovani, upamo, da boste našli nekaj zase, za družinske člane, za prijatelje in ljudi, ki iščejo dobre, spodbudne besede za duhovno rast in preživljanje prijetnih uric.

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information